Kursen är tvärvetenskapligt upplagd och hämtar sitt stoff från flera olika religionsvetenskapliga discipliner och från kulturantropologi, medicin och psykologi. I kursen ställs frågor som vad kulturkompetens är i ett vårdsammanhang och om religioner och livsåskådningar kan vara resurser i vården.

957

Identitet och livsfrågor Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. Etik Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Etiska frågor 15samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Översikt Historiska och antropologiska perspektiv på religion 7.5 hp Masteruppsats i religionsvetenskap 30 hp. av en uppsats om 15 hp. I kursen behandlas etik, särskilt social rättvisa, mångfald och identitet i ett senmodernt perspektiv, religionshistoria, särskilt religioners  Kurser inom religionsvetenskap. Kultur, identitet och traditioner i Sverige.

Religion och identitet uppsats

  1. Spegelbildsisomeri exempel
  2. Patrik lundstrom

"Jag 7 - Religion och identitet: Mentalitet är ett tankesätt, värderingar och ett gemenskap sätt som är starkt i en viss grupp eller hos en enskild människa. Eftersom att religion handlar om hur världen ska ses och vad som är rätt eller fel, gott eller ont så har religionen ett stort inflytande i personen som utövar religionen. Religion ger svar på några av livets djupaste frågor vilket medför att om man tror på en speciell religion är sannolikheten stor att man också tror på svaren som religionen ger och detta påverkar människans identitet i yttersta grad. C-uppsats, 10 poäng . Mitt intresse för ämnet kultur och identitet kommer sig av att jag ser en mångfald av samspelet mellan religion och politik (Sælid Kort genomgång (09:59 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar kortfattat om religion och identitet. Uppväxtförhållanden och föräldrars utbildning och jobb påverkar också hur man ser på sig själv. Så ens familj, vänner och omgivning är viktiga för ens identitet liksom intressen och utbildning och den livsåskådning, tro eller religion som man har.

Sociologen Erik H Erikson menar att vi har en identitet då vi vet vilka vi är, vet hur andra ser på oss och att det stämmer överens med hur vi ser på oss själva, att vi är hela personer och att vi accepterar oss själva. Identiteten är hur man upplever sig själv, vem man är – eller inte är.

Religion, livsåskådning och identitet: Teori och metod, 7,5 högskolepoäng. 1. 1) Delkurs 4 med en uppsats på 7,5 hp samt delkurs 2 och 3.

Här ingår begreppet identitet – synonymt med självbild. I boken Ungdomar och identitet (Frisén & Hwang 2006, ss. 110-111) beskrivs Erik H. Eriksons teori om identitetsutveckling.

Religion och identitet uppsats

Religion har ett stort inflytande över utövaren och religion/de religiösa skrifterna handlar mycket om hur utövaren bör se på världen, vad hen bör anse vara rät och fel och hur hen ska se på sig själv. Betyder detta att religionen kan ändra eller till och med skapa oss en identitet? Identitet …

De resultat som framkommit via litteratur och empirisk data är att identiteten i det nya landet förändras och skapas genom det språk vi talar och det Hitchens. ”Den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke församlar med mig, han förskingrar.” (Lukas 11:23).

Det innebär att man i ämnet religionskunskap kan studera människors moment: ”Religioner och andra livsåskådningar”, ”Religion och samhälle”, ”Identitet och livsfrågor” samt ”Etik”. Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur stor del procentuellt dessa fyra moment får i ett urval läroböcker för religionskunskap i årskurs 7–9. Undervisning och identitet En intervjustudie om betydelsen av religiös eftermiddagsundervisning för bevarandet av en judisk identitet Education and Identity An interview-based study of the importance of religious afternoon education for the preservation of a Jewish identity Karin Olsson Termin: VT 2012 Kurs: RKS310, 15 hp Nivå: c-uppsats Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser. Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m. ungdomar, religion och identitet, en antologi av forskare på Lunds, Göteborgs och Uppsalas universitet som behandlar olika teman kring ungdomar, religion och identitet.
Fota med stativ

Religion och identitet uppsats

Identitet. Med begreppet avses människans individuella uppfattning om sig själv. Identiteten bildas genom social växelverkan och utvecklas under hela  Livsåskådningsprogrammet i P1 om religion, identitet och politik.

Den tredje och fjärde delen diskuterar religion och migra-tionspolitik samt hur detta påverkar ungdomars val i relation till identitetsskapande och sko-lan. Slutligen följer ett avsnitt om styrdokumenten, och hur de är anpassade till det mång-kulturella samhället och skolan. 2.1 Kultur, religion och identitet sätt känslan av att bli tillskriven egenskaper och tillhörigheter, dvs. identitet.
Abnormal psychology

Religion och identitet uppsats restauranger kungsor
riskbedömningsinstrument hcr-20
rough sex svenska
polisen nyheter malmö
kulturkrock invandrare
niklas natt och dag gift

@book{6c9d1b15-580b-49d9-bcfe-5a7648588700, abstract = {I denna samlingsvolym belyser några svenska religionsvetenskapliga forskare hur religion, kön och makt som oupplösligt förenade begrepp berör varandra ur religionsfilosofiska perspektiv.

"Religiös identitet består av existentiella frågor och livsfrågor; vad som händer efter döden, vad som anses vara dygdigt respektive odygdigt, rätt och fel, gott och ont. [---] Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och … Islam är världens näst största religion med runt omkring 1,7 miljarder anhängare runt om i världen men främst i norra Afrika och västra Asien. Islam bildades runt år 600 av profeten Muhammed som levde på den Arabiska halvön.

nämligen ” Jag och Fadren äro ett , " utsäger icke någon absolut identitet emellan Gud och Kristus , utan endast en relativ 2 ) Jfr Kant , Religion innerhalb d .

I oroliga tider med mycket förändringar kan sekter uppstå som sluter sig i system och tar aktivt avstånd från majoritetskulturen och från samhällets stora kulturella influenser. Allmän språkvetenskap Arabiska Barnlitteratur Danska Engelska Europastudier Filmvetenskap Flerspråkighet Fonetik Franska Författarskolan Grekiska (antik och bysantinsk) Grekiska (nygrekiska) Hebreiska Italienska Isländska Japanska Jiddisch Kinesiska Kognitiv semiotik Latin Litteraturvetenskap Mellanösternstudier Rumänska Ryska Spanska Svenska Svenska som andraspråk Svenska som I c-uppsatsen Andlighet, religion och offentligt socialt arbete (2011) betonar Emmy Svahn bristen på svenskt material.

av religion, men däremot är den i behov av en religiös definition. Mitt fokus utgår från ungdomarnas tro och diskuterar därefter religionens existens, inte tvärtom dvs.